Mecmar S.p.A.

Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.

Via Copparo, 29 37046 - Minerbe (VR) +39044299229 +39044299531 info@mecmargroup.com
Specjalne

Rotary dryer for glass

Both in the technical office and in the workshop we enjoy to continually test new drying technologies, and to dry the glass in a recycling center, we manufactured this rotary drier, whose main features are wear resistance, drying in a continuous and ease of use.

kontakt

Nawiązać kontakt

Loading form...

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.

Loading form...