Mecmar S.p.A.

Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.

Via Copparo, 29 37046 - Minerbe (VR) +39044299229 +39044299531 info@mecmargroup.com
PRZYPADKÓW

Suszarnia Mobilna S 34/255 LPG

Klient Producent paszy dla zwierząt
Płatki Pszenica i kukurydza
Potrzebować Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia
Model S 34/255 T
Wydajność godzinowa 7.7 ton/h (dal 25% al 14%)

Relacja z wyboru klienta

Polska firma produkuje pasze dla drobiu skupując suszone ziarna i kukurydzę w różnych porach roku od lokalnych producentów. Jednak materiał jest często niskiej jakości z powodu niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwie przeprowadzonego suszenia. I oczywiście zakup produktu poza sezonem zbiorów jest również znacznie droższy.

Niedawno zakupili nową suszarnię Mecmar S 34/255 T z palnikiem żył powietrznych opalanym LPG. Umożliwiło to firmie zakup pszenicy i kukurydzy od producentów w okresie żniw oraz samodzielne ich suszenie i magazynowanie. Koszty skupu zboża natychmiast znacznie się obniżyły, a dzięki zastosowaniu suszarni z palnikiem gazowym dały im produkt wolny od zanieczyszczeń.

Dzięki temu produkowana pasza jest zdrowsza, lepsza jakościowo i bezpieczniejsza dla zwierząt przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

Zalety LPG

LPG (Liquefied Petroleum Gas) to mieszanina węglowodorów, w skład której wchodzą głównie propan i butan. Kiedy te dwa mieszane gazy są pod ciśnieniem, szybko przechodzą w stan ciekły, umożliwiając łatwe wprowadzanie LPG do butli lub zbiorników pod ciśnieniem. Dzięki temu jest łatwy w transporcie. Pomyśl tylko, że LPG w stanie ciekłym zajmuje 270 razy mniej objętości niż w stanie gazowym.

Podobnie jak gaz ziemny, spalanie LPG jest przyjazne dla środowiska, ponieważ ilość zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery podczas spalania jest mniejsza niż w przypadku innych paliw. Dla przykładu, spalanie LPG wytwarza około 25% mniej CO2 niż spalanie oleju napędowego i około 50% mniej CO2 niż spalanie węgla. Ponieważ LPG pochodzi w szczególności z produkcji gazu ziemnego, jest również nietoksyczny i nie szkodzi glebie, wodzie i wodom gruntowym w przypadku wycieku.

Biorąc pod uwagę wytwarzane ciepło, można stwierdzić, że LPG ma wyższą kaloryczność w porównaniu z innymi paliwami. Mówiąc prościej, możemy stwierdzić, że płomień generowany przez LPG jest cieplejszy, co oznacza większą wydajność palnika. Bez wchodzenia w szczegóły, metr sześcienny gazu ziemnego wytwarza 9500 kCal, podczas gdy LPG wytwarza około 11500 kCal na kilogram. Pamiętając, że litr LPG waży nieco mniej niż pół kilograma, można stwierdzić, że 0,75 kg LPG dostarcza tyle samo energii, co metr sześcienny gazu ziemnego.

Aby dokonać ekonomicznej oceny instalacji LPG, oprócz ceny paliwa, musimy wziąć pod uwagę również inne koszty związane z instalacją, takie jak koszt zakupu i instalacji zbiornika, bieżące wydatki na konserwację oraz wszelkie zarezerwowane środki finansowe do instalacji i użytkowania systemów spalania bardziej przyjaznych dla środowiska niż poprzednie tradycyjne systemy, które były bardziej zanieczyszczające.

Palnik gazowy Mecmar

Suszarnie, w których zastosowano zaprojektowany, opracowany i zbudowany w Mecmar palnik żył powietrznych, różnią się od większości rozwiązań na rynku, głównie sposobem zasilania tego typu palnika, zasilanie pochodzi bezpośrednio ze zbiornika LPG w stanie ciekłym. To przede wszystkim znacznie upraszcza instalację  i system zasilania w stosunku do tradycyjnych instalacji, w których palnik gazowy pracuje tylko z LPG w stanie gazowym.

W układzie tradycyjnym na system grzewczy składają się: zbiornik, zawory bezpieczeństwa, odparowywanie, magistrala gazowa, palnik gazowy (zamontowany w suszarni). Komponenty dostarczane przez różnych dostawców, z których każdy musi się odnosić zarówno na etapie instalacji jak i na kolejnych etapach użytkowania i konserwacji każdego komponentu, w sumie znaczącą podnoąsząc koszty układu zasilania.

W systemie Mecmar z palnikiem powietrzno-żyłowym opalanym LPG, system jest zredukowany do dwóch elementów: zbiornika, niektórych urządzeń zabezpieczających i palnika powietrzno-żyłowego, z niezwykle zredukowanym układem zarówno instalacji jak i zarządzania/ sterowania oraz konserwacji układu zasilania.

W skrócie, oto kilka elementów, które wyróżniają palnik żył powietrznych:

  • Materiały pierwszej jakości aby zagwarantować niezawodność użytkowania
  • Redukcja bezpieczeństwa ze stałym monitorowaniem płomienia, ciśnienia roboczego i temperatur
  • Kontrola nieszczelności za pomocą analizatora powietrza, który w przypadku uruchomienia alarmu blokuje pracę palnika w bezpiecznych warunkach
  • Otwór inspekcyjny
  • Różne regulacje aby zarządzać wytwarzaną wartością kaloryczną

Opublikowane dane odnoszą się do kukurydzy i zostały obliczone przy użyciu modeli matematycznych wykorzystujących czyste i dojrzałe produkty oraz w normalnych warunkach pracy z temperaturą powietrza suszącego 120°C i godzinnym czasem schładzania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z najbliższym dealerem Mecmar.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia, zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Kontakty

Kontakty

Loading form...

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.

Loading form...