Mecmar S.p.A.

Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.

Via Copparo, 29 37046 - Minerbe (VR) +39044299229 +39044299531 info@mecmargroup.com
Zboża

Kukurydza

Kukurydza (zwana również kukurydzą lub trawą pszeniczną) to roślina należąca do rodziny Gramineae, która dotarła do Europy dopiero po odkryciu Ameryki.

Kukurydza

Suszarki I Prażarki Dla Kukurydza

Jest to roślina ciepłolubna, która do rozwoju wymaga dużej ilości światła i wyższych temperatur niż inne zboża. Kukurydza jest twardym i odpornym zbożem, którego owoce – tzw. kariopsy – są najczęściej wykorzystywane w żywieniu zwierząt i ludzi.

W celu konserwacji i sprzedaży kukurydzy, zboże musi być poddane odpowiedniej obróbce, a ta wymaga specjalnych rozwiązań. Do przechowywania konieczne jest doprowadzenie kukurydzy do bezpiecznego poziomu wysuszenia. Kukurydza może być suszona od każdej wilgotności, jednak dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się przeprowadzanie operacji suszenia przy wilgotności nie wyższej niż 30%. W przypadku suszenia kukurydzy przeznaczonej do przechowywania i sprzedaży, temperatura powietrza wewnątrz suszarni wynosi zwykle 110 °C. Ogólnie rzecz biorąc, temperatura ta musi być zgodna z zastosowaniem, jakie będzie miało miejsce później w odniesieniu do kukurydzy.

Produkty

Produkty

W zależności od potrzeb i wykonywanego procesu, Mecmar oferuje na sprzedaż mobilne suszarnie do kukurydzy, a także suszarnie wieżowe i prażalnie. Produkty Mecmar pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów i zamortyzowanie ryzyka związanego z klimatem, dzięki możliwości przechowywania produktu i przygotowania go do późniejszego użycia. Przekłada się to na wzrost wydajności, a przede wszystkim na zyski.

Mobilne Suszarki
Suszarnia do kukurydzy Mecmar na sprzedaż pozwala na wysuszenie kukurydzy z każdej wilgotności i doprowadzenie jej do bezpiecznego poziomu wysuszenia do przechowywania. Temperatura powietrza suszącego w suszarniach Mecmar wynosi 120 °C w przypadku magazynowania i sprzedaży oraz 55 °C w przypadku kukurydzy nasiennej.
Suszarki Wieżowe
Do suszenia dużych ilości kukurydzy firma Mecmar oferuje suszarnie wieżowe działające w trybie ciągłym. Rozwiązanie to pozwala również na optymalne suszenie zboża, które poddawane jest obróbce bez zmian temperatury, a po fazie suszenia jest stopniowo schładzane, tak że temperatura kukurydzy osiąga zaledwie 6/7 °C powyżej temperatury pokojowej.
Prażarki
Dzięki prażarkom firmy Mecmar możliwe jest poddanie kukurydzy procesowi żelatynizacji skrobi w celu uczynienia jej bardziej strawną dla zwierząt. Obróbka jest delikatna i jednorodna i pozwala zachować nienaruszone podstawowe składniki kukurydzy dla zdrowego i zrównoważonego żywienia zwierząt.
Prażarki Elektryczne
Prażarki elektryczne Mecmar są również cennym sprzymierzeńcem w prażeniu kukurydzy: drobni rolnicy i osoby prywatne będą mogli cieszyć się produktem poddanym jednorodnej obróbce i bardziej strawnym dla zwierząt. W 100% elektryczny system gwarantuje delikatne prażenie w ciągłym cyklu, który zachowuje właściwości odżywcze poszczególnych ziaren i redukuje ich składniki antyodżywcze.

MECMAR: PRODUKTY NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

BIO

Suszarki Mecmar mogą być używane również dla upraw ekologicznych

MECMAR: INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO

Kontakty

Kontakty

Loading form...

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.

Loading form...