Mecmar S.p.A.

Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.

Via Copparo, 29 37046 - Minerbe (VR) +39044299229 +39044299531 info@mecmargroup.com
News

Systemy suszenia zboża na biomasę: rozwiązanie dla rolnictwa ekologicznego

Dzięki zastosowaniu systemów suszenia zboża na biomasę, proces suszenia może stać się bardziej ekologiczny zrównoważony. W rzeczywistości instalacje wyposażone w system ogrzewania na biomasę umożliwiają pozyskiwanie bioenergii do nagrzewania powietrza niezbędnego do usunięcia nadmiaru wilgoci z plonów, unikając stosowania tradycyjnych paliw kopalnych.

Systemy suszenia zboża na biomasę wykorzystują naturalne i odnawialne paliwa jako zamiennik tradycyjnych kopalnych i nieodnawialnych źródeł spalania, takich jak gaz i ropa naftowa. Tania, odnawialna i zrównoważona: biomasa stała składa się głównie z pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz z procesów zachodzących w przemyśle spożywczym.

W jaki sposób działają systemy suszenia zbóż na biomasę i jakie korzyści oferują? W tym artykule Mecmar pokazuje, jakie są najbardziej skuteczne i wydajne rozwiązania do suszenia plonów z upraw ekologicznych.

Dlaczego warto wybrać system do suszenia zboża na biomasę?

Temat biomasy jest z pewnością często przedmiotem dyskusji, ale z czego dokładnie się ona składa? Są to materiały pochodzenia biologicznego – zazwyczaj odpady z innej produkcji – z których można uzyskać paliwo do wykorzystania w innych procesach, takich jak właśnie suszenie zbóż. Korzystanie z systemu suszenia zboża zasilanego biomasą oznacza jak najlepsze wykorzystanie tego, co oferuje nam natura, zawsze w pełnej zgodności ze standardami ustanowionymi przez gospodarkę o obiegu zamkniętym

Biomasa może być różnego rodzaju i może występować w postaci paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Jakie są rozwiązania Mecmar, z których możesz skorzystać w celu wykorzystania biomasy do suszenia Twoich plonów? Rozpatrzmy je wszystkie!

Zakładamy, że najczęściej wykorzystywana biomasa stała pochodzi z produkcji rolniczej i gospodarki leśnej. Biomasa stała dzieli się głównie na biomasę drzewną – taką jak gałęzie i pozostałości z przycinania – oraz biomasę zielną, taką jak słoma i kolby kukurydzy. Największą zaletą wynikającą z ich zastosowania podczas suszenia jest wysoki stopień przydatności do ponownego użycia

Decydując się na system zasilany biomasą, można wykorzystać ekologiczne źródło energii, które w związku z tym pochodzi bezpośrednio ze środowiska i przyrody. Nie tylko zaoszczędzisz na kosztach paliwa, ale także zrobisz coś dobrego dla ekosystemu.

Weźmy za przykład słomę ryżową – rodzaj biopaliwa, w rzeczy samej – który zawiera krzem, składnik często stosowany w przemyśle kosmetycznym. Z żaru spalonej słomy można zatem uzyskać składniki do ponownego wykorzystania w innych cyklach produkcyjnych, pomagając w ten sposób w powstaniu nowych produktów.

Zgodnie z międzynarodową normą UNI EN ISO 17225 biomasę można podzielić na cztery kategorie: A1+, A1, A2, B, w zależności od specyficznych cech jakościowych. W jaki sposób można rozpoznać w praktyce biopaliwo wysokiej jakości? Wytwarza ono dużo ciepła przy niewielkich ilościach wykorzystywanej biomasy, ale nie tylko. Spaliny produkowane przez biopaliwo dobrej jakości są mniej zanieczyszczające.

Również suszarnie mobilne i wieżoweMecmar mogą być wyposażone w kocioł na biomasę, zamiast klasycznego palnika na olej napędowy. Wśród elementów kotła na biomasę BM500 Mecmar znajdują się: generator ciepła wykonany ze stali nierdzewnej, wentylator elektryczny do odprowadzania spalin oraz ślimak załadowczy wyposażony w system służący do zmniejszenia ryzyka pożaru.

Systemy suszenia zboża marki Mecmar zasilane biomasą zazwyczaj zasilane są wiórami o wielkości 2-3 cm klasy A1 lub peletem o wilgotności nie większej niż 13-15%. Ciepło ze spalania biomasy może być następnie przekazywane bezpośrednio do powietrza lub wody. 

Systemy marki Mecmar zasilane biomasą mogą być wyposażone w lamelowy powietrzny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, zdolny do odprowadzania dymu bezpośrednio do specjalnego komina. W ten sposób gwarantuje się, że wewnątrz suszarni krąży tylko świeże ogrzane powietrze. Alternatywnie można również użyć kotła na biomasę z gorącą wodą: wystarczy wyposażyć suszarnię w grzejnik do przekazywania ciepła z wody do strumienia powietrza w instalacji.  

Suszarnia na pelet i wióry drzewne – model D20 | F75 z generatorem ciepła z biomasy

W pierwszym przypadku, dzięki generatorowi gorącego powietrza zasilanego biomasą Mecmar, można produkować powietrze o temperaturze dochodzącej do 100 °C. W drugim przypadku jednak, jeżeli klient posiada już kocioł wodny spalający wióry drzewne, ciepło wody jest odzyskiwane do ogrzewania powietrza podczas suszenia zboża.

Kiedy opłaca się wybór instalacji wykorzystującej biomasę: 3 sposoby wykorzystania biopaliw do suszenia

Suszarnie do zboża z upraw ekologicznych Mecmar mogą być również wyposażone w specjalny wodno-powietrzny wymiennik ciepła, który jest szczególnie przydatny, jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada już generator ciepła z biomasy, który może podgrzewać wodę. Dzięki wymiennikowi ciepła Mecmar ciepło wody zostanie odzyskane i przeniesione na powietrze: w ten sposób ciepło wytwarzane przez biomasę jest wykorzystywane w sposób inteligentny i opłacalny.

W jaki sposób można wykorzystać biopaliwa do suszenia zboża? Przyjrzyjmy się zatem trzem różnym możliwym sposobom:

  1. Korzystanie ze standardowej suszarni wyposażonej w palnik zasilany paliwem biologicznym, takim jak biodiesel lub biogaz. Jest to zrównoważone rozwiązanie o najmniejszych kosztach instalacji.
  2. Zainstalować generator gorącego powietrza zasilany biopaliwem stałym (wióry/pelet drzewny). W porównaniu do pierwszego rozwiązania, wymiary oraz koszty instalacji i utrzymania wzrastają wraz ze spadkiem kosztów paliwa.
  3. Lepiej wybrać suszarnię wyposażoną w specjalny kocioł dostosowany do spalania dowolnej biomasy. Następnie wraz z kotłem instalowany jest grzejnik: gorąca woda przechodzi zatem przez wymiennik, wytwarzając gorące powietrze używane do suszenia. Jaka jest tego zaleta? W przypadku zamontowania grzejnika ciepłej wody, system zasilany biomasą może być stosowany zarówno do usuwania nadmiaru wilgoci z plonu, jak i w innych środowiskach, a także do celów innych niż suszenie. W ten sposób koszt systemu jest amortyzowany w krótszym czasie.

Na ile opłacalne jest spalanie biomasy? Porównując wartość opałową różnych paliw, w celu uzyskania ciepła wytworzonego w wyniku spalenia jednego litra oleju napędowego, należy spalić 1 metr sześcienny gazu lub 4 kg wiórów drzewnych. Biorąc pod uwagę obecne ceny paliwa we Włoszech, koszty stosowania oleju napędowego lub metanu są prawie równoważne, natomiast w przypadku zakupu wiórów drzewnych po cenach rynkowych, koszty paliwa są mniejsze o około 60% przy takiej samej ilości suszonego zboża. Ponadto należy pamiętać, że duża ilość biomasy powstaje z odpadów z obróbki, dzięki czemu jest ona dostępna praktycznie za darmo.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy powody, dla których wskazane jest wybranie systemu suszenia zboża zasilanego biomasą, a także 3 sposoby wykorzystania biopaliw do suszenia.

Zainspirowane gospodarką o obiegu zamkniętym systemy marki Mecmar zasilane biomasą pozwalają zaoszczędzić na paliwie, sprzyjając bardziej zrównoważonemu suszeniu. W jaki sposób? Dzięki wykorzystaniu biologicznych źródeł spalania pochodzących z poprzedniej obróbki i nadających się do ponownego wykorzystania w przyszłych procesach produkcyjnych.

Dlaczego Twoje przedsiębiorstwo miałoby zainwestować w zakup systemu zasilanego biomasą? Radzimy wybór tego rodzaju systemu, jeżeli Twoje przedsiębiorstwo posiada już kocioł wodny. W ten sposób będziesz mógł wykorzystać suszarnię zasilaną biomasą nie tylko do efektywnego suszenia Twoich plonów, ale także do innych celów, jak na przykład ogrzewanie szklarni.

Na podstawie wielkości wymaganej suszarniilości zboża, które ma być suszone w ciągu roku oraz rodzaju paliwa, Mecmar ustali najlepszy dla Ciebie system suszenia zasilany biomasą. Już od 2010 r. nasz zespół aktywnie działa na rzecz tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie suszenia, spełniając potrzeby wszystkich rolników.

Chcesz kupić na kredyt suszarnię do zboża na biomasę lub lepiej poznać nasze maszyny? Skontaktuj się z nami: jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.

Contattaci

Contattaci

Loading form...

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.

Loading form...