Mecmar S.p.A.

Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.

Via Copparo, 29 37046 - Minerbe (VR) +39044299229 +39044299531 info@mecmargroup.com
News

Suszarnia do zboża na olej napędowy: z jakich alternatyw możesz skorzystać?

Czy Twojemu przedsiębiorstwu opłaci się zakup suszarni do zboża na olej napędowy? Ze względów praktycznych palnik na olej napędowy jest nadal najpopularniejszym palnikiem na rynku. Rozwijają się jednak inne korzystne rozwiązania, takie jak gaz i biomasa

W zależności od potrzeb , które Twoje przedsiębiorstwo musi zaspokoić, firma Mecmar zaprojektowała idealne rozwiązanie, dzięki któremu jakość suszonego zboża zostaje utrzymana.

W ramach tego krótkiego przewodnika Mecmar dokonuje przeglądu różnych systemów paliwowych, które możesz znaleźć na rynku. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu, aby dowiedzieć się więcej!

Gaz, olej napędowy i biomasa: jakie są możliwości wyboru?

Proces suszenia zbóż odgrywa zasadniczą rolę w łańcuchu ich przetwarzania, ponieważ umożliwia optymalną konserwację, w szczególności w krajach, w których klimat nie jest szczególnie korzystny w okresie zbiorów.

suszarniach rolniczych instalowane są palniki, które wytwarzając ciepło za pomocą systemu, który zapewnia nagrzewanie powietrza, umożliwiają odparowanie wody zawartej w ziarnie. Jeżeli zboże zostaje obrobione i wysuszone w sposób jednorodny i jednolity, można je przechowywać w sposób całkowicie bezpieczny.

Proces suszenia wymaga czasu, ale jest niezbędny do usunięcia pleśni i toksyn, których obecność – naturalna po fazie zbioru – groziłaby prawidłowej konserwacji ziarna w perspektywie średnio- i długoterminowej. W zależności od rodzaju ziarna, dzięki suszeniu jego poziom wilgotności jest obniżany do bezpiecznego, aby umożliwić jego optymalne przechowywanie.

Jakie są różne rodzaje paliwa, które mogą być stosowane do suszenia zbóż? Moc cieplna może być generowana zarówno z użyciem paliw ciekłych, jak i gazowych, poprzez system ogrzewania bezpośredniego lub pośredniego.

Czy znasz już różnicę między tymi dwoma sposobami ogrzewania? Mówimy o tym w artykule dotyczącym systemów do suszenia zbóż: porównanie głównych cech.

Jako alternatywa dla oleju napędowego, który, jak wspomniano wcześniej, jest rodzajem paliwa nadal najczęściej stosowanego w procesie suszenia, rośnie zainteresowanie biodieslem. O co konkretnie chodzi? Biodiesel jest paliwem otrzymywanym ze źródeł odnawialnych, takich jak oleje roślinne, w procesie chemicznym transestryfikacji

Jeżeli porównamy ten rodzaj paliwa do zwykłego oleju napędowego, zobaczymy, że biodiesel ma pewne zalety pod względem zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości zastosowanie suszarni do zboża na biodiesel oznacza zmniejszenie emisji tlenku i dwutlenku węgla, a także emisji pyłu drobnocząsteczkowego, a tym samym mniej zanieczyszczeń i mniejszy wpływ na globalne ocieplenie.

W szczególności większość biopaliw jest mieszanką tradycyjnego oleju napędowego i biokomponentu , którego zawartość może wynosić od 10 do 20%. 

O ile korzyści płynące ze stosowania paliw ciekłych są znane wszystkim, w szczególności czynnik logistyczny i ich dostępność, zauważa się coraz większe rozpowszechnienie suszarni rolniczych opalanych gazem, czy to gazem ziemnym, LPG, czy biogazem. 

Metan i LPG są idealnymi rodzajami paliw, ponieważ produkty spalania paliw gazowych są zanieczyszczeniami o niskim wpływie na środowisko. Z tego powodu w suszarniach Mecmar można zainstalować palnik dostosowany do spalania gazu.

Porównując ilość CO2 emitowanego podczas spalania oleju napędowego i LPG można zauważyć, że w tym ostatnim przypadku emisje  mniejsze o około 25%. Ponadto, ponieważ metan pochodzi głównie z produkcji gazu ziemnego, jest on uważany za paliwo ekologiczne. 

Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, podpisanymi przez rządy 193 państw członkowskich ONZ, biomasa – zwłaszcza biomasa drzewna – jest obecnie uznawana za dobrą alternatywę dla tradycyjnych kopalnych i nieodnawialnych źródeł energii. 

Biogazy są obecnie realną alternatywą dla gazów tradycyjnych. W przeciwieństwie do gazu sieciowego, w tym przypadku konieczna jest dobra znajomość składu mieszaniny gazów, ponieważ niektóre podzespoły palnika mogą ulec korozji i uszkodzeniu w przypadku stosowania kwaśnych mieszanin.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że udział dwutlenku węgla uwalnianego do powietrza podczas spalania dobrej jakości wiórów drzewnych jest bardzo niski, możemy potwierdzić, że zastosowanie ich jako paliwa pozwala zmniejszyć wpływ, jaki proces suszenia ma na ekosystem, zachowując jakość życia wszystkich jego mieszkańców.

Zużycie paliwa do suszenia zbóż: jakie zmienne należy wziąć pod uwagę?

Ile paliwa zużywa się podczas suszenia zbóż? Czynniki wpływające na zużycie paliwa są niejednorodne i zmienne, jednak główne z nich to:

  • poziom czystości zboża: czym bardziej czyste jest ziarno, tym niższe będzie zużycie paliwa do suszenia;
  • temperatura i wilgotność powietrza na zewnątrz: im zimniejsza i wilgotniejsza pora roku, tym wyższe będzie zużycie paliwa.
  • wilgotność zboża przeznaczonego do obróbki: poziom wilgotności wpływa na zużycie paliwa.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiono przegląd różnych systemów paliwowych , które można obecnie wykorzystać w procesie suszenia. Oprócz suszarni do zboża na olej napędowy, dla Twojego przedsiębiorstwa możesz wybrać bardziej ekologiczne i bardziej zrównoważone alternatywy, takie jak biomasa lub gaz. Po uwzględnieniu wielkości suszarniilości zboża przeznaczonej do przetworzenia i wybranego rodzaju paliwa, Mecmar pomoże Ci zrozumieć, która suszarnia najlepiej spełni Twoje wymagania. 

Chcesz zobaczyć szczegółowo, jak działają nasze suszarnie mobilne i wieżowe? Skontaktuj się z nami: chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Contattaci

Contattaci

Loading form...

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.

Loading form...