Mecmar S.p.A.

Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.

Via Copparo, 29 37046 - Minerbe (VR) +39044299229 +39044299531 info@mecmargroup.com
News

Pomiar wilgotności ziarna: na czym polega?

Ułatwienie przechowywania zboża, zwiększenie jego wartości handlowej i uniknięcie powstania pleśni: oto dlaczego ważne jest, aby znać jak najdokładniej poziom wilgotności ziarna przed jego sprzedażą. W ten sposób zapobiega się uruchomieniu procesów fermentacji i obniżeniu przez nie jakości plonów.

Chcielibyśmy zatem podkreślić znaczenie dokładnej znajomości poziomu wilgotności zboża. Dokładna znajomość ilości wody zawartej w zbożu umożliwia bowiem obliczenie masy partii suchego materiału siewnego, a w konsekwencji jego wartości handlowej.

Wilgotność ziarna odgrywa zatem kluczową rolę w określaniu odpowiedniej wartości rynkowej produktu końcowego. Biorąc pod uwagę, że to właśnie na podstawie tych czynników określa się całkowity zysk gospodarstwa rolnego uprawiającego zbożaMecmar oferuje trzy różne metody przydatne do pomiaru wilgotności ziarna, a mianowicie: 

  1. poprzez pomiar temperatury zboża;
  2. za pomocą przenośnego miernika wilgotności;
  3. poprzez zainstalowanie czujnika stykającego się z ziarnem i podłączonego do wyświetlacza w przedniej części szafy sterowniczej.

Chcesz dowiedzieć się, która z tych trzech opcji jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia? Przeczytaj dalszy ciąg artykułu, aby to odkryć.

Rozwiązania Mecmar do pomiaru wilgotności ziarna

Pierwsza metoda pomiaru wilgotności ziarna polega na pomiarze temperatury zboża wprowadzanego dosuszarni mobilnej lub wieżowej. W ten sposób, dzięki pomiarowi temperatury ziarna można określić poziom wilgotności, zgodnie z wcześniej ustalonymi krzywymi równowagi.

Weźmy za przykład kukurydzę. Po zasypaniu do suszarni rolniczej, odbiera ona gorące powietrze w sposób jednorodny i równomierny: w taki sposób temperatura zboża wzrasta, aż osiągnie pożądany poziom. Gorące powietrze krążące w systemie ogrzewa ziarno o zawartości % wody, która stopniowo maleje, aż do osiągnięcia punktu równowagi, w którym zboże jest uważane za bezpieczne i gotowe do magazynowania. Jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi 20°C , a kukurydza wewnątrz systemu suszącego osiągnie 55 – 58°C, można przejść do fazy rozładunku, ponieważ oznacza to, że wilgotność spadła do 13 – 14%. Wartość ta różni się również w zależności od rodzaju zboża i otoczenia. 

Jednak pośredni pomiar zawartości procentowej wody w ziarnie nie jest jedynym użytecznym sposobem wykrywania zawartości wilgoci. Jeżeli szukasz tańszej, bardziej praktycznej i szybkiej metody, zalecamy wybór przenośnego miernika wilgotności.

Chociaż nie jest tak dokładny, jak droższe mierniki laboratoryjne, ten przenośny miernik może okazać się dobrym sojusznikiem przy wykrywaniu orientacyjnego przebiegu procesu suszenia podczas eksploatacji suszarni.

Miernik przenośny wykrywa wilgotność zbóż i całych nasion zakresie 8 – 35%, natomiast dla nasion oleistych w zakresie 5 – 25%. Specjalne urządzenie pomiarowe bardzo łatwo i szybko określa zawartość wody w 16 różnych rodzajach ziarna, obejmując w ten sposób wszystkie najczęściej spotykane rodzaje zbóż. 

Wyposażony w duży wyświetlacz numerycznysystem kompensacji temperatury i solidną aluminiową konstrukcję , przenośny miernik Mecmar jest dostarczany klientowi zabezpieczony za pomocą futerału , który spełnia funkcję podpory, pasek do transportu i odpowiednią baterię. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna: wewnątrz cylindra umieszczana jest próbka zboża, a w ciągu kilku minut na wyświetlaczu pojawia się wartość zawartej w nim wilgoci .

Chciałbyś osiągnąć w Twoim przedsiębiorstwie jeszcze bardziej zaawansowany i realny poziom odczytu wilgotności zboża? Mecmar ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie: wilgotnościomierz do ziarna z cyfrowym wyświetlaczem wbudowanym na sterownicy i czujnik detekcji w styku z ziarnem. W takim przypadku panel sterowniczy suszarni Mecmar zostanie wyposażony w miernik wilgotności, który umożliwia odczyt w czasie rzeczywistym zawartości wilgoci w zbożu. 

Gdy zboża osiągną poziom wilgotności (np. 14%) i/lub temperaturę ustawioną dla zakończenia suszenia, palnik wyłączy się automatycznie. Tak zaczyna się faza chłodzenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Mówimy o tym również w następujących artykułach:

  • Suszenie i przechowywanie zbóż: jak zminimalizować straty
  • Suszenie zbóż za pomocą powietrza i ciepła: dowiedz się, jak to działa
  • Jak działa suszarnia do zbóż? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć

Najskuteczniejsze i najbardziej niezawodne rozwiązania do suszenia Twojego zboża? Wybierz jakość Mecmar

Aby suszenie przebiegało w możliwie jak najlepszy sposób, należy zadbać o pomiar wilgotności ziarna: w ten sposób gwarantujemy utrzymanie jakości ziaren w czasie. 

W zależności od potrzeb i stopnia precyzji, jaki chce się osiągnąć, każdy rolnik ma możliwość ustalenia zawartości wody w ziarnie na trzy różne sposoby. Podsumowujemy je pokrótce poniżej:

  1. Pośredni pomiar wilgotności poprzez pomiar temperatury ziarna. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą ustalić zawartość wody w ziarnie bez użycia opcjonalnych przyrządów, na podstawie temperatury, jaką zboże osiąga podczas suszenia.
  2. Pomiar zawartości wilgoci w pszenicy za pomocą przenośnego cylindra, w którym umieszcza się próbkę już wysuszonego zboża. Dzięki tej metodzie mierzy się wilgotność w prosty i precyzyjny sposób, chroniąc zboże przed niszczeniem. Można używać jej w dowolnym miejscu i czasie.
  3. Pomiar zawartości procentowej wody w ziarnie za pomocą przyrządu pomiarowego RDS podłączonego do panelu sterowniczego za pomocą specjalnych czujników i wyświetlacza. Idealny, jeżeli chcesz poznać poziom wilgotności Twoich plonów w czasie rzeczywistym, ta metoda pomiaru zapewnia optymalne wskazanie zaawansowania cyklu suszenia.

Chcesz uzyskać więcej informacji  na temat funkcji naszych suszarni? Skontaktuj się z zespołem Mecmar : chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Contattaci

Contattaci

Loading form...

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.

Loading form...